ČeštinaNěmčina
 
Kategorie produktů
Kategorie produktů
Kategorie produktů

Záruční podmínky

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady platné od 1.1.2011  

 

Všeobecné záruční podmínky pro stany, pagody, nůžkové stánky, mobilní garáže a skladové haly (dále jen stany)  

 1. Rozkládání a balení stanů je nutné provádět opatrně, abychom zamezili jejich poškození.
 
 2. Stan je vhodné rozložit na dříve připraveném podkladě, v patřičné vzdálenosti od elektrických a plynových zařízení (podklad musí
     být rovný a zpevněný, bez nerovností a poklesů).
 
 3. Zastřešení stanu, tj. manipulaci s plachtami je nutné provádět při teplotě min. 10 stupňů C. Případně je nutné plachtu před montáží
     ohřát na požadovanou teplotu.
 
 4. Všechny trubky konstrukce je třeba zasunout do konce spojky, aby konstrukce neměla mezery.
 
 5. Po rozložení nosné konstrukce je třeba odstranit olej, který jí zabezpečuje a konzervuje.
 
 6. Mokrý stan se nesmí skládat ani balit. Před složením je třeba stan pečlivě vysušit.
 
 7. V případě, že ve stanu používáte topná tělesa, je třeba je umístnit ve vzdálenosti nejméně 2m od plachty. Nesmí se v žádném
     případě používat otevřený oheň.
 
 8. Kupující (nový majitel stanu) odpovídá za správné připevnění stanu k podkladu a zaroveň za jeho zabezpečení vůči vnějším vlivům.
 
 9. Záruka se nevztahuje ne poškození vzniklé v důsledku neodvratitelné události, jako je požár, silný vítr, extrémní mráz, sníh nebo
     vandalizmus.
 
10. Stan nemá osvědčení prokazující odolnost proti větru a zatížení sněhu.

11. Vždy je nutné neodkladně odstranit sníh se střechy stanu a důkladně kontrolovat kotvení stanu k jeho podkladu.

12. Distributor prohlašuje, že stany jsou vyráběné s nejvyšší péčí a přesností. V případě zjištění vad se kupující na disributora obrací
     písemně. Distributor uděluje odpověď do 14 dnů a zavazuje se k odstranění závad do 30 dnů od reklamace.

13. Osoba nebo firma, která kupuje stan, souhlasí se záručními podmínkami.

14. Distributor si vyhrazuje právo k zavedení změn záručních podmínek.
 


15. Záležitosti neuvedené v těchto podmínkách se řídí ustanoveními zákona o podrobných podmínkách spotřebitelského prodeje a o   
     změnách Občanského zákoníku a pro právnické osoby a podnikatele dle Obchodního zákona.
 

 

Záruční doba a záruční list  

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). 
Délka záruční doby pro zboží určené k podnikání je 6 měsíců.  

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
 

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Pujcovna-party-stany.cz, doporučujeme vyplnit formulář v sekci "reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu, konkrétně adresu autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresu, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží". Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
 

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).
 


 
Nákupní košík

Košík je prázdný

Rychlé vyhledávání
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Měna
 
0
774 835 101
ČeštinaNěmčina
Měna
 
© Email: info@camotex.cz Tel.: +420 774 835 101